http://m.getsatisfaction.com/companies/visma_spcs/topics?page=1 Topics in Visma Spcs 1970-01-01T00:00:00Z 19510 16253 2752 269 0 442 http://m.getsatisfaction.com/topics/7865621 7865621 Olovlig frånvaro 2019-03-20T14:27:27Z 2019-03-18T14:59:42Z Sabine http://m.getsatisfaction.com/people/9762771 https://www.gravatar.com/avatar/f92ecfce824af3444d74731fec605fde?d=identicon&s=55&r=PG sabine_47l1jslbx1i2b Hur skulle ni hantera följande...? :<br />En anställd har varit sjuk en längre tid. Nu över 3 månader, får mao ingen lön av företaget. <br />Nu har läkarna sagt att han ska kunna jobba 50% 1-17 februari och 75% 18-28 februari.<br />Men han kommer inte in. Vi försöker kontakta honom med jämna mellanrum och får oftast svaret att han ska komma in "imorgon" - men han kommer inte och har nu inte jobbat något i februari = ska inte ha någon lön.<br />Först lägger jag in sjukperioderna sen Övrig frånvaro på resterande tid. Men det går inte jämnt upp - lönen ska ju bli noll kronor.<br />Fick lite olika tips från supporten; ändra månadslönen (...), BARA lägga övr.frånvaro hela månaden (känns inte heller bra för statistik o annat) eller att göra ett Bruttoavdrag på 1179.&nbsp;<br />Sista alternativet tilltalar mig mest... Någon som har gjort någon tanke om detta eller har gjort något liknande?<br />//Sabine question complete 13 16 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7498400 7498400 Bokföra en leverantörsfaktura 2019-03-20T14:20:53Z 2017-04-13T19:46:42Z ayye http://m.getsatisfaction.com/people/9042044 https://www.gravatar.com/avatar/93bb2eb1cbb6c0358ff832d97c9d676d?d=identicon&s=55&r=PG andriy_ixd8f5fpl9grn Vi säljer varor men håller aldrig varorna på lager. Varorna skickas direkt från vår leverantör till slutkund. Leverantören fakturerar oss och vi fakturerar slutkund.&nbsp;<br /><br /><br />När vi skapar en leverantörsfaktura så finns konto 2440 (Leverantörsskulder) redan med, vad väljer man sen, är det inköp av varor konto 4000, eller 1930? question complete 5 3 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7866467 7866467 Bokföra en betald leverantörsfaktura - Enskild Firma 2019-03-20T14:14:37Z 2019-03-20T14:14:37Z Andreas http://m.getsatisfaction.com/people/9974908 https://www.gravatar.com/avatar/c07327118c0c7afc24ae0630af554df8?d=identicon&s=55&r=PG andreas_k5bvw39egilg2 Hej!<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />Jag har bokfört en leverantörsfaktura och ska nu bokföra att den är betald.<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />Här är vad jag inte förstår:<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />När jag har bokfört en leverantörsfaktura så har jag möjligthet att klicka på "Åtgärder" och sedan välja "Betalning". Sedan får jag välja datum och belopp för att kunna bokföra.<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />Är detta rätt sätt att bokföra en betald faktura på? För att jag såg ett annat inlägg på forumet då någon skrev:<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />När leverantörsfakturan sedan betalas bokförs det&nbsp;<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />2440 debet<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />1930 kredit<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />Betyder detta att jag måste gå in i Bokföring - Verifikationer - Ny Verifikation och sedan bokföra som ovanstående?<br /><br />Tacksam för svar! question 0 1 1 create http://m.getsatisfaction.com/topics/7866440 7866440 Periodisering hela kundfakturan med flera rader samtidigt 2019-03-20T13:28:51Z 2019-03-20T12:54:21Z Lena http://m.getsatisfaction.com/people/5149359 https://www.gravatar.com/avatar/6ddb663d30f0d11c479d70a9d8c1df1f?d=identicon&s=55&r=PG lena_4849869 Vi fakturerar avtal som innehåller flera rader, som styr mot samma bokföringskonto. <br />Dessa avtal ska periodiseras. <br />Jag måste då gå in på varje rad och utföra periodisering. <br />Det kan vara 50 fakturor med 10 rader på varje faktura. Då behöver man inte vara raketforskare för att inse att detta tar&nbsp;orimligt mycket tid. <br />Ett önskemål är att kunna välja om hela fakturan ska periodiseras. Skulle spara massor av tid. question 1 4 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7866389 7866389 kompensera för förmånsbeskattning av sjukförsäkring 2019-03-20T13:10:18Z 2019-03-20T10:15:47Z Anna http://m.getsatisfaction.com/people/7113735 https://www.gravatar.com/avatar/1d1a47a31d3a176577a3bedc9ac39416?d=identicon&s=55&r=PG anna_6808294 Hej,<br /><br />jag ska förmånsbeskatta en anställd för sjukförsäkring, använder 2118 för det. Men vilken löneart ska jag använda för att kompensera den anställde för nettoeffekten, han ska inte påverkas. Och hur räknas beloppet ut?<br /><br />tacksam för snabb återkoppling :) question 1 6 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7865605 7865605 ATF beräkning 2019-03-20T13:09:08Z 2019-03-18T14:21:13Z catarina ScF http://m.getsatisfaction.com/people/8752421 https://www.gravatar.com/avatar/8a554b31c5c5ab0096d879fe97c2fea4?d=identicon&s=55&r=PG catarina_scf Vi har valt automatisk beräkning och avsättning till ATF. Borde inte&nbsp;avsättningen till ATF vara mindre vid&nbsp;tex tjänstledighet och sjukskrivningar?<br />Vad jag kan se&nbsp;är det alltid samma&nbsp;tid som avsätts trots långa tjänstledigheter och sjukskrivningar...&nbsp; question complete 6 11 3 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7855837 7855837 Flytta kolumner i fakturabild - Administration 2019-03-20T13:02:52Z 2019-02-19T13:21:15Z Lena http://m.getsatisfaction.com/people/5149359 https://www.gravatar.com/avatar/6ddb663d30f0d11c479d70a9d8c1df1f?d=identicon&s=55&r=PG lena_4849869 Förut så gick det att själv designa vilka fält, kolumner etc. man ville ha med i fakturabilden. Det gick även att ändra ordningen på dessa. Nu finns det en massa onödigt där&nbsp;och blir onödiga knapptryckningar. Önskar att detta kommer att funka igen. question complete 5 10 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7866357 7866357 OCR hård kontroll 2019-03-20T11:52:14Z 2019-03-20T08:07:01Z Jenny http://m.getsatisfaction.com/people/9399842 https://www.gravatar.com/avatar/a38b0378ce732d3fedd8320030ae559a?d=identicon&s=55&r=PG jenny_hksgl5rugyu7d Har du <b>OCR</b> på dina kundfakturor och <b>Hård kontroll</b> på banken?<br /><br />Vi ska börja med detta men kontakt med Visma support och Visma Autocollect support så är jag nu ganska osäker eftersom ingen av dom verkar veta hur det blir med inbetalningarna för dom uppdrag vi har hos autocollect.<br /><br />När jag pratade med supporten på Visma Autocollect så sa hon där att när dom drivit in pengarna för en faktura åt oss så betalar ju kunden till dom och dom i sin tur sätter in pengarna till oss men när dom gör det så anger dom ju inte OCR som referens. Eftersom det nu inte går (man får ju felmeddelande och betalningen går inte att genomföra om man skriver in fel OCR) så menade hon att dom på Autocollect måste ha ett separat BG-nummer till oss då.&nbsp;<br />Det låter ju helt stolligt i min värld men i mina kontakter med supporten har jag bara träffat på folk som TROR... Så... Nu vänder jag mig till er och hoppas det är någon mer än jag som har Hård kontroll på sin bank och kan berätta för mig hur det ligger till.<br />Jenny question 4 3 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7866380 7866380 Intäkter i inkassoverksamhet 2019-03-20T11:29:05Z 2019-03-20T09:54:53Z Linn http://m.getsatisfaction.com/people/7885516 https://www.gravatar.com/avatar/0c4d9b950854c6a0cada24415ba559fd?d=identicon&s=55&r=PG linn_7578896 Hej, jag bokför för ett AB som bedriver inkassoverksamhet. Vanligt är att de lägger upp en avbetalningsplan för sina geldenärer och då debiteras en ränta. Frågan är om denna ränta ska bokföras som en huvudintäkt på ett 3xxx konto eller räknas som en traditionell ränteintäkt och således ska bokföras på ett 83xx konto?<br /><br />Tacksam för svar :) question 2 4 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7845826 7845826 E-faktura inkl. moms - Administration 2019-03-20T11:29:00Z 2019-01-24T12:47:06Z Susanne Jahrl http://m.getsatisfaction.com/people/7700888 https://www.gravatar.com/avatar/c0ae12494b792006f10bcd763c0291fc?d=identicon&s=55&r=PG susanne_jahrl Som detaljhandlare efterlyser jag möjlighet att skicka autoinvoice skapade från ordrar inkl. moms. Snart är det lag på att skicka e-faktura till statliga myndigheter och i vårt fall har vi ett kassasystem kopplat till Visma Adm. 2000. Alla ordrar hamnar i systemet inkl. moms (för det är så vi jobbar, inkl. moms direkt till kund), men programmet vägrar att befatta sig med dessa . Det går bara att e-fakturera exkl. moms!!!??? Varför i herrans namn då? Fakturan är helt korrekt med netto, moms och bruttobelopp och korrekt fakturatotal, så HUR jag skickar fakturan kan ju rimligen inte spela någon roll? Detta är ju nödvändigt att komma tillrätta med, för man kan ju inte sitta och räkna om varenda faktura manuellt...eller? Vi använder heller ingen inlagd prislista i Visma, utan har våra butikspriser, vilka är flexibla.<br /><br />Jag känner mig orolig inför detta, för fler och fler företag kräver e-faktura, och jag kan inte lösa tillmötesgå dem, för att programmet inte låter mig fakturera inkl. moms.<br /><br /><br />Detta är ju YTTERST angeläget att komma tillrätta med!<br /><br />Med vänlig hälsning<br />Susanne Jahrl, Konditori Napoleon AB, JÖNKÖPING idea pending 10 11 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7639629 7639629 Autogiro för kundfakturor i Visma eEkonomi 2019-03-20T10:51:49Z 2017-11-29T14:38:27Z Karin http://m.getsatisfaction.com/people/9412096 https://www.gravatar.com/avatar/591ab6c075a2398fbc667e6e7d84d4dc?d=identicon&s=55&r=PG karin_jwut2jyccsks9 Som jag har förtsått det finns det inte möjlighet att ta betalt med autogiro om man använder Visma E-Ekonomi, är det något som är på gång eller som skulle kunna bli möjligt i framtiden?&nbsp; idea rejected 9 12 6 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7866391 7866391 Bokföra slutlig skatt och beräknad ränta i AB 2019-03-20T10:41:35Z 2019-03-20T10:21:53Z Kristina L http://m.getsatisfaction.com/people/9148505 https://www.gravatar.com/avatar/a8019f87c255cadf0b8265ff8f727e2d?d=identicon&s=55&r=PG kristina_l_6n2l2271gl7bh Hej,<br />Jag ska bokföra slutlig skatt och beräknad ränta för första gången i ett AB och är tacksam om jag kan få hjälp med vilka konton jag ska använda&nbsp; i Debet och Kredit. Hur gör jag med skillnaden från årets resultat o slutgiltiga beslutet? Hur och var bokför jag inbetalningen?<br />Så här är det:<br />Året det gäller (2017) har skatt som belastar årets resultat Konto 8910 = -15263,00 (bokförd)<br />Slutlig skatt från SKV : Slutlig skatt= 15241,00 (det skiljer 22,00)<br />Tillgodoräknad debiterad prel.skatt= 10992,00 (som är bokförd&nbsp; på konto 2510)&nbsp;<br />Beräknad ränta= 45,00<br />Belopp att betala 4294,00. Som har betalats på förf.dagen 2019-03-12 (4249,00+ränta 45,00)<br />Viket datum kan jag använda då beskedet fr SKV skickades redan 181201 ? (låst period)<br />Vore glad om jag får svar steg för steg hur jag ska bokföra.<br />Tack<br />Kristina question 1 5 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7866392 7866392 Frånvarolistan 2019-03-20T10:22:23Z 2019-03-20T10:22:23Z Linda H http://m.getsatisfaction.com/people/9673367 https://www.gravatar.com/avatar/fb5fc7728c917654a7dfc317481f0a2e?d=identicon&s=55&r=PG linda_h_bxftlnoggr7en Varför kommer inte frånvarolistan i kronologisk ordning? Kan man göra den inställningen själv? Eftersom systemet inte kan ha kolla på semestergrundande/ej semestergrundande frånvaro, bör listan man måste förlita sig på, vara&nbsp;top knotch. Eller har jag missat en annan toppenlista? question 0 5 1 create http://m.getsatisfaction.com/topics/7866166 7866166 Bokföringen försvann i en datorkrasch 2019-03-20T09:36:24Z 2019-03-19T20:05:44Z Anki71 http://m.getsatisfaction.com/people/9979412 https://www.gravatar.com/avatar/a46337027fdcb3d9c2351fb44707090e?d=identicon&s=55&r=PG anki71 Hej, Bokföringen för 2018 försvann i en datorkrasch och jag behöver installera 2018 års program av enskild firma. Jag har verifikationerna så det är bara att göra jobbet igen, men behöver få tillgång till 2018 års program igen. <br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> question complete 1 2 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7865930 7865930 Byte av schema 2019-03-20T09:26:05Z 2019-03-19T07:53:55Z Maggi http://m.getsatisfaction.com/people/6453192 https://www.gravatar.com/avatar/24a23d9bfb7fbd8daa377e08bd9813c1?d=identicon&s=55&r=PG maggi_6148673 Har en anställd som fått ett ändrat schema från 1 januari från att ha arbetat vanlig 40 timmars vecka till att arbeta 7 dagar samt ledig 7 dagar under 9 månader och arbetar 9 dagar samt ledig 5 dagar under 3 månader. I snitt blir det totalt 75%<br />Hur registrerar jag det så allt blir rätt? question byra byra 2 6 1 comment