http://m.getsatisfaction.com/companies/visma_spcs/topics?page=1 Topics in Visma Spcs 1970-01-01T00:00:00Z 20696 16551 3680 266 0 462 http://m.getsatisfaction.com/topics/6235208 6235208 Registrering av betald faktura som är från Visma Collectors - Enskild Firma 2017-10-24T00:37:21Z 2014-06-24T19:44:15Z Kennert Ottosson http://m.getsatisfaction.com/people/6285187 https://www.gravatar.com/avatar/18d10a318ee74b96879908d5a2272e8f?d=identicon&s=55&r=PG kennert Det är så att jag har registrerat en faktura hos Visma Collector på summan 175 kronor den har nu betalats men det har dragits moms på denna summa och det totala jag fått tillbaka är 50,63 kronor och fakturan var på som sagt 175 kronor hur ska jag nu registrera detta ocg att fakturan blivit betald question complete 12 6 1 comment fakturor http://m.getsatisfaction.com/topics/7617271 7617271 Ett villkorat lån/insättning och nu vill jag ta ut dom till mitt privata konto, Hur bokför jag det? 2017-10-23T22:11:31Z 2017-10-23T14:11:23Z nc http://m.getsatisfaction.com/people/9351631 https://www.gravatar.com/avatar/9334c733346115e9db104bbd64342030?d=identicon&s=55&r=PG nc_7snba9t3wu6rg Jag har betalat en faktura åt företaget, har utgjort ett villkorat lån/insättning och nu vill jag ta ut dom till mitt privata konto, Hur bokför jag det? Hur registrera jag det? Finns ett beslut genom bolagsstämman som jag också vill registrera.&nbsp; question saas saas, byra 2 5 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7502450 7502450 Attestering av leverantörsfakturor - eEkonomi 2017-10-23T20:07:43Z 2017-04-20T08:22:57Z Arash http://m.getsatisfaction.com/people/7350232 https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/public/uploaded_images/11055796/17991154_10154715624521519_5496796437350667358_n_medium.jpg arash_7044410 Hej!<br /><br />Vi får idag leverantörsfakturor inscannade via er.<br /><br />De kommer då upp som ett utkast i eEkonomi.<br /><br />Ibland registerar vi även leverantörsfakturor manuellt i eEkonomi.<br /><br />Så fort en leverantörsfaktura skapas, alt. när ett utkast bokförs, så skickas ett betalningsuppdrag&nbsp;<b>direkt</b> till Handelsbanken för betalning (via vår bankkoppling genom er).<br /><br />Detta är riktigt läskigt.<br /><br />Orsaken är att det inte är inköpare/jag som bokför de inkommande fakturorna. Som många andra företag har vi en ekonomiassistent som gör det arbetet (konteringar och liknande). Så när hon konterar ett fakturautkast (som kommit in via inscanningscentralen) eller lägger in en ny leverantörsfaktura (som vi fått i pappersform av någon leverantör) och bokför detta, så har hon också godkänt en betalning av detta - något som hon inte alls ska ha mandat att göra.<br /><br />Det är naturligt eftersom hon inte vet om vår lev. har debiterat oss enl. gällande avtal, rätt antal artiklar osv... Det är sådant som endast inköpare kan ha koll på. Därför är det viktigt att betalningsuppdraget till banken&nbsp;<b>inte går iväg</b> utan att inköpare eller jag har fått möjligheten att kontrollera fakturan och godkänna den för betalning.<br /><br />I vårt system idag har knappen "Bokför" gällande en leverantörsfaktura två funktioner: både att den bokför leverantörsfakturan och att den även skickar iväg ett betalningsuppdrag.<br /><br />Vi, som säkert många andra företag, behöver kunna dela upp detta i olika delar (grenar i arbetsflödet). De är helt olika saker som är viktiga att hålla.<br /><ul><li>Bokföring (kontering)<br />Helt oberoende egen del som utförs av ekonomiassistent när det passar med arbetsplanering/schemaläggning för denne osv.<br /><br /></li><li>Attestering (kontroll av inköp, godkännande av kostnad och villkor)<br />Helt oberoende egen del som utförs av inköpare/VD t.ex. när det passar med arbetsplanering/shcemaläggning för denne osv.<br />Admin behöver på användarnivå kunna sätta vilka användare som är godkända för att attestera leverantörsfakturor.<br /><br /></li><li>Betalning (säkerställande att inkommande fakturor betalas, upprätthålla goda leverantörsrelationer)<br />Beroende av att fakturan dessförinnan har blivit attesterad. Dock inte beroende av om den blivit bokförd/konterad ännu eller inte.<br />Admin behöver på användarnivå kunna sätta vilka användare som är godkända för att godkänna betalning av leverantörsfakturor. I vårt fall vill jag t.ex. inte att vår inköpare kan godkänna detta, eftersom denne saknar inblick i bolagets likviditet. Om den skulle vara ansträngd t.ex. och vi mot förmodan inte skulle kunna betala allting direkt. Då är det viktigt att jag har en möjlighet att prioritera osv.</li></ul>Finns det någon attesteringsfunktion idag? Läste att den fanns i en tråd på forumet, men hittar inte det i vårt eEkonomiprogram.<br /><br />Kan ni tänka er att utveckla ovan? Ni har säkert många kunder som skulle använda funktionen. question complete 9 8 3 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7617556 7617556 Matcha skatteutbetalning i Visma 2017-10-23T19:44:18Z 2017-10-23T19:44:18Z alfi http://m.getsatisfaction.com/people/9331136 https://www.gravatar.com/avatar/23c601a3fe452d59e514159e27bb2b26?d=identicon&s=55&r=PG alfi_k53z1h6avo610 Har försökt matcha en skatteutbetalning i Visma, men får upp detta felmeddelande: "Den importerade .skv-filen saknar transaktioner eller ingående balans. Kontrollera filen och försök igen". Vad har blivit fel? question 0 1 1 create http://m.getsatisfaction.com/topics/7617429 7617429 Arbetsverktyg utan att vara anställd? 2017-10-23T17:27:12Z 2017-10-23T17:18:11Z Chriskaffe http://m.getsatisfaction.com/people/7593260 https://www.gravatar.com/avatar/de7d86e8897c33810721a6fd4c5a6887?d=identicon&s=55&r=PG chriskaffe Funderar...Jag sköter ett AB:s bokföring, bank, gör bokslut och deklarationer till en ensamföretagare, min sons AB alltså.<br />Min pc börjar bli skraltig.&nbsp;<br />Kan bolaget köpa in en mac, pris straxt under det som tillåter direktavskrivning ( bolaget går bra) som jag kan arbeta med? Vi bor 30 mil från varandra.<br />Jag kommer ju aldrig (oj, vad näsan blev lång plötsligt!) att använda datorn till annat än mitt behov av den i verksamheten. question 1 4 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7615625 7615625 Utskrifter av del av lönekörning - Visma Lön 600 2017-10-23T16:19:25Z 2017-10-20T13:01:58Z Thord Johansson http://m.getsatisfaction.com/people/9347662 https://www.gravatar.com/avatar/db7a92f41b06ef905b5294065bf5b12d?d=identicon&s=55&r=PG thord_johansson_8npdwunbwfoz7 Kan man skriva ut del av lönekörning typ 170421 till 170430 för att få total summa av utbetalningen även om löneperioden är 170421-170520 question complete 2 3 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7617336 7617336 Kostnadsställe på anställd Visma eEkonomi 2017-10-23T15:44:37Z 2017-10-23T15:44:37Z ZeeU http://m.getsatisfaction.com/people/9223202 https://www.gravatar.com/avatar/05cb478192c146a33bf6807a9776cc82?d=identicon&s=55&r=PG zeeu Vi följer upp anställda på kostnadsställe nivå. Det borde vara möjligt att koppla kostnadsställe till en anställd - som följer med på löneverifikationen. idea 0 1 1 create http://m.getsatisfaction.com/topics/7617141 7617141 När uppdateras kalendern i Stämpla för 2018? 2017-10-23T15:03:59Z 2017-10-23T09:07:22Z KristinaS http://m.getsatisfaction.com/people/9351215 https://www.gravatar.com/avatar/1cb22b68b3abf188a0898083da0d0c9d?d=identicon&s=55&r=PG kristinas_3bc574dlcl996 Just nu går det endast att registrera frånvaro för 2017... question 1 2 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7615510 7615510 Inskanningstjänsten tolkar inte förfallodatum - eEkonomi 2017-10-23T15:02:34Z 2017-10-20T08:20:29Z Jonas http://m.getsatisfaction.com/people/4987780 https://www.gravatar.com/avatar/14da797eb960ab39a17a46642c8c2401?d=identicon&s=55&r=PG jonas_4688434 Jag har nyligen börjat använda inskanningstjänsten där bilagor skickade till [org-nummer]@autoinvoice.se tolkas till "Utkast" i eEkonomi. Ett problem jag råkat ut för är att förfallodatum inte tas från fakturan, den baseras på vad vad angett som betalningsvillkor på leverantören och det har hittills kostat mig flera hundra kronor i förseningsavgifter från Klarna. <br /><br />Jag har begränsad erfarenhet av tjänsten (två fakturor från samma leverantör) men jag utgår från att den tolkar förfallodatum (om inte: Gör om, gör rätt) men jag har en teori om varför det inträffar:<br /><br />När jag öppnar fakturan så informeras jag om att "Programmet kan inte välja en leverantör då det finns flera leverantörer med samma Organisationsnummer". Jag måste därefter välja en leverantör och det är här jag gissar att förfallodatum skrivs över med uppgifterna som är registrerade på question complete 1 2 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7617292 7617292 Vi förenklar matchningen av delbetalda kundfakturor i eEkonomi! 2017-10-23T14:39:49Z 2017-10-23T14:39:49Z Lisa Henriks http://m.getsatisfaction.com/people/5622084 https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/public/uploaded_images/10483549/lisa-henriks_medium.jpg lisa_henriks Vi vill göra det mycket enklare och mer effektivt för dig att matcha delinbetalningar av kundfakturor i eEkonomi! Självklart ska det vara lika enkelt för dig att matcha en delbetald kundfaktura som en fullbetald faktura.&nbsp;<br /><span><br />eEkonomi kommer framöver kunna matcha delinbetalningar av kundfakturor om du använder dig av OCR! Kolla med din bank om OCR-hantering ingår i ditt avtal och aktivera sedan OCR-funktionen i eEkonomi under</span><b>&nbsp;Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter</b><span>. Längst ner till höger på sidan markerar du </span><b>Visa OCR på fakturautskrift</b><span>.</span> <br /><br /><br /> Vill du vara med och testa en beta av funktionen? Fyll i dina uppgifter <a href="https://goo.gl/forms/74VMbZZfn4VArhe83" rel="nofollow" target="_blank" title="Link https//googl/forms/74VMbZZfn4VArhe83"><b>här</b></a>&nbsp;så kontaktar vi dig.&nbsp;<br /><br /> Klicka på<b> Följ </b>uppe till höger för att få en uppdatering om när vi har förbättrar flödet för delbetalningar. <br /><br /> question rejected 0 1 2 create http://m.getsatisfaction.com/topics/7617161 7617161 Tolv månaders gräns i historiken för leverantörer 2017-10-23T14:29:12Z 2017-10-23T10:13:13Z Lars Wanfors http://m.getsatisfaction.com/people/2776920 https://www.gravatar.com/avatar/8d9c720d42a366093cffde8357028914?d=identicon&s=55&r=PG lars_wanfors Jag tycker det är en brist att man inte kan gå tillbaks mer än tolv månader i statistiken för leverantörer i eEkonomi. Fler som har behov av en sådan funktion? problem saas saas 1 3 4 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7616119 7616119 Google maps 2017-10-23T14:27:44Z 2017-10-21T03:57:22Z sparadigitalt http://m.getsatisfaction.com/people/9348699 https://www.gravatar.com/avatar/6e30c1ea263cf844c6f5d25a5f479e20?d=identicon&s=55&r=PG sparadigitalt När jag lägger in Google map på hemsidan så få<img src="https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/s3_images/1663823/RackMultipart20171021-22857-lmxzxg-google_fel_inline.PNG?1508558190" />r jag felmeddelande efter publicering: question complete 1 2 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7615599 7615599 Bokföra köp av hemsida -eEkonomi 2017-10-23T14:20:09Z 2017-10-20T12:03:22Z Mattias http://m.getsatisfaction.com/people/8765280 https://www.gravatar.com/avatar/7431a7e62c0630ce8f1f33ca528ca5a6?d=identicon&s=55&r=PG mattias_2j7s5zdhkh886 Hej,<br />Jag har köpt en webbplats för 15.000 kr av ett annat bolag. Webbplatsen har intäkter, men kräver lite jobb då och då. Räknar med att den har intäkter i ca 1 år utan arbete.<br />Bokför jag köpet av denna webbplats som en direkt kostnad? Vilka konton ska användas?<br /><br />Jag har även köpt en hemsida för 50.000 kr med intäkter. Det köpet antar jag ska bokföras som imateriell anläggningstillgång och skrivas av på 5 år? Hur bokför jag detta?<br /><br />Tack för hjälpen. Trevlig helg! question complete 1 2 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7613289 7613289 Inköp av tjänst i euro - eEkonomi 2017-10-23T13:56:20Z 2017-10-17T11:34:20Z Marcos http://m.getsatisfaction.com/people/9342148 https://www.gravatar.com/avatar/f475900dabf337e1f1b6d7f8ed2816e5?d=identicon&s=55&r=PG 1961244 Hej,<br />Jag har köpt en tjänst, från wordpress, där jag betalade med egna pengar direkt&nbsp; (svenskt bankkort)- dvs&nbsp; ej mot faktura. På kvitto som jag fått står endast totalbeloppen, ingen momssats.&nbsp;<br />Hur bokför jag detta? Vilken valutakurs? Tar jag hela priset som en kostnad eller lir det någon moms på inköpet?<br /><br />Har en enskild firma och använder kontantmetoden. question complete 4 5 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7616347 7616347 Bokföra inköp av tjänst från EU-Land - eEkonomi 2017-10-23T13:47:31Z 2017-10-21T16:42:24Z angelaferreira http://m.getsatisfaction.com/people/9311208 https://www.gravatar.com/avatar/f9da4c1ad7d8cc86dcfcbabf549bd6bc?d=identicon&s=55&r=PG angelaferreira Hej,&nbsp;<br /><br />Jag har gjort ett inköp av en tjänst från ett annat EU-land. Jag har kolalt runt i forumet om liknande frågor men dock dyker inte kontona som ni har förslagit upp på min Visma eEkonomi.&nbsp;<br /><br />Jag har lagt en leverantörs faktura som Autogiro och får detta kontering:&nbsp;<br /><img src="https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/s3_images/1663969/RackMultipart20171021-20384-11wx1rx-Sk_rmklipp_inline.PNG?1508603921" title="Image https//d2r1vs3d9006apcloudfrontnet/s3_images/1663969/RackMultipart20171021-20384-11wx1rx-Sk_rmklipp_inlinePNG1508603921" /><br />När jag läser runt har moderator enligt forumet&nbsp;<a href="https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/konton-vid-tjanste-och-varuhandel-inom-och-utanfor-eu" rel="nofollow" target="_blank" title="Link https//forumvismaspcsse/visma_spcs/topics/konton-vid-tjanste-och-varuhandel-inom-och-utanfor-eu">https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/konton-vid-tjanste-och-varuhandel-inom-och-utanfor-eu</a>&nbsp; sagt följande:<br /><br />2440 Kredit<br />4535 Debet<br />2614 Kredit&nbsp;<br />2645 Debet&nbsp;<br /><br />Som ni ser är det helt olika från det programet föreslår mig. Jag kan inte hitta kontot 4535 på mitt kontoplan. Hur gör jag? Ska jag lägga in konto 4535 manuellt via kontoplan ?&nbsp;<br /><br />Det känns fel att följa det programmet säger eftersom den har konto 4046 som är för inköp av varor.&nbsp;<br /><br />Tack på förhand,&nbsp;<br />Angela question saas saas complete 4 4 1 comment