http://m.getsatisfaction.com/companies/visma_spcs/topics?page=1 Topics in Visma Spcs 1970-01-01T00:00:00Z 21774 17369 3822 368 0 489 http://m.getsatisfaction.com/topics/6236187 6236187 Inaktivera standardkonton - eEkonomi 2018-02-23T21:17:34Z 2014-06-25T08:27:38Z Pacsac http://m.getsatisfaction.com/people/4239415 https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/public/uploaded_images/10165253/DSC_0260_small_medium.jpg info_pacsacse Kan man "stänga av" kassakontot, det är ju flera företag som inte använder dettaNotera: Det här ämnet skapades från ett <a href="http://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/60qeosbjwxrw5/replies/14448244" rel="nofollow" target="_blank">reply</a> i konversationen: <a href="http://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/60qeosbjwxrw5" rel="nofollow" target="_blank">Hur nollställer jag kassakontot? - eEkonomi</a> idea rejected 13 12 13 comment inaktivera, kassakontot http://m.getsatisfaction.com/topics/7692821 7692821 Tjänstepension och lönebesked 2018-02-23T19:26:34Z 2018-02-23T19:26:34Z A http://m.getsatisfaction.com/people/7430781 https://www.gravatar.com/avatar/afca590b31533b8fa252fccb6be145d1?d=identicon&s=55&r=PG a_7124854 Jag har AB och ska nu börjat att betala in för tjänstepension till mig själv.. Hur ska det bokföras? Såg sedan att det fanns i lönemodulen jag har i e ekonomi. Att under löneart så finns det tjänstepension. Vad bokförs då? <br /> Så hur gör jag från början till slut om jag även använder lönemodulen? <br /> Mvh <br /> Anders question 0 1 1 create http://m.getsatisfaction.com/topics/7692773 7692773 Kontrollera om det är rätt backup-version. 2018-02-23T18:09:58Z 2018-02-23T18:09:58Z Dan http://m.getsatisfaction.com/people/5547839 https://www.gravatar.com/avatar/a3e2a0bea3447c449366ba010d50b883?d=identicon&s=55&r=PG dan_5244699 Min kollega har gjort backup 2018 före inläsning av korrigerade verifikationer för 2016. <br /><br />Fråga 1: Omfattar BCK-filen altt som finns registerat i företaget t.o.m. dd även om han stod i bokföringsår 2016 när backupen togs?<br />Fråga 2: Går det att tolka BCK-filen i ett annat program, t.ex. FileMagic, för att verifiera vad den innehåller?<br />Fråga 3: Hur säkerställer jag annars att BCK-filen är den rätta?<br />Fråga 4: Vid inläsning av alla de rättade verifikationerna lades dessa till istället för att "bytas ut".<br />Hur gör man då?&nbsp;<br /><br />Dan problem 0 1 1 create http://m.getsatisfaction.com/topics/7692678 7692678 hur redovisar man kostnader som kunden återbetalar 2018-02-23T16:55:18Z 2018-02-23T15:25:54Z rosie http://m.getsatisfaction.com/people/9551837 https://www.gravatar.com/avatar/ee2526a7e68d91acf8877ec934fdf7cf?d=identicon&s=55&r=PG rosie_g7r0f57iflzo3 Jag har ett aktiebolag som säljer tjänster, jag är det enda anställda.&nbsp; Min kund vill att jag resa utomlands ibland.&nbsp; De betala alla kostnader med jag brukar betala för resan från företaget eller med privata pengar först.&nbsp; Kunden återbetalar på samma fakturan som används för min vanliga tjänster kostnader.<br />Hur bokföra man detta?&nbsp; Och vilka konto borde jag använda?<br /><br />Tack<br />R question saas saas, byra 3 2 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7692676 7692676 Årets resultat på konto 2019 - eEkonomi 2018-02-23T16:04:50Z 2018-02-23T15:23:14Z Fredrik http://m.getsatisfaction.com/people/9551823 https://www.gravatar.com/avatar/4f498c5c6e5db10041195908cf1aa028?d=identicon&s=55&r=PG fredrik_7vbm4wrpkoxoe Har 2016 års resultat på konto 2019 är det ok ? Sista verifikationen 2016 är debet konto 8999 till kredit 2019. Nu när jag skall avsluta 2017 så står det i checklistan att är föregående år omfört till kontot för balanserat resultat. Är det så i mitt fall ? question saas saas 1 2 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7666607 7666607 Upprop: Informera oss kunder om hur ni tänker arbeta för att vinna tillbaka vårt förtroende! 2018-02-23T15:36:43Z 2018-01-12T12:17:55Z max1001 http://m.getsatisfaction.com/people/5084231 https://www.gravatar.com/avatar/b0f4503cecc1b0f84b688bab6157215d?d=identicon&s=55&r=PG max1001 Jag tror att jag tillhör kategorin trogen kund (haft tjänsten sedan 2012/13) men jag känner mig inte som en uppskattad kund med tanke på de senaste årens märkvärdiga buggar och strul. Vad som har varit en pålitig tjänst har förvandlats till något som väcker oro/osäkerhet för varje ny uppdatering.&nbsp;<br /><br />Eftersom Visma av någon konstig anledning bara reagerar på inlägg med många kommentarer vill jag be befintliga användare att kommentera detta inlägg så att vi kan få en relevant respons från en person i ansvarsposition, gärna VD, om hur Visma egentligen tänker arbeta för att förbättra kvaliteten i de tjänster man erbjuder, och vad man tänker göra för att vinna tillbaka kundernas förtroende.&nbsp; idea anna anna, aff_rsutv 15 18 7 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7690002 7690002 Nollställa transaktionsminnet - eEkonomi 2018-02-23T15:27:18Z 2018-02-19T14:19:51Z Mikael Nilsson http://m.getsatisfaction.com/people/7110655 https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/public/uploaded_images/10740412/IMG_2311_medium.JPG mikael_nilsson_6805217 Hej,<br /><br />Jag skapar regelbundet fakturor i e-ekonomi som avser summerade kortbetalningar och ersättningar från försäkringskassan (är tandläkare). Grundtransaktionen sker i patientjournalprogrammet så det blir ett visst dubbelarbete för bokföringen. De fakturor som jag genererar skickas aldrig iväg utan det är bara ett sätt att bokföra och sedan matcha inbetalda belopp mot de tjänster jag bokför.&nbsp;<br /><br />Mitt problem är att kortföretaget och försäkringskassan anger ett referensnummer (de vet inget om det OCR-nummer som skapas i programmet) för att identifiera betalningen och trots att jag lägger in detta nummer i referensfälten på fakturan så hittar e-ekonomi aldrig transaktionen automatiskt. Istället föreslås alltid en övrig insättning och öresutjämning vilket är ett förslag som härrör från tiden innan man kunde välja bort öresavrundning.<br /><br />Går det att nollställa minnet i e-ekonomi för dessa transaktioner så att programmet i första hand letar igenom kundfakturor? Det finns ju exakta summor och referensnummer att utgå från.<br /><br /><br /><img src="https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/s3_images/1705618/RackMultipart20180219-95446-zqrvo1-Transaktion_inline.jpg?1519049311" title="Image https//d2r1vs3d9006apcloudfrontnet/s3_images/1705618/RackMultipart20180219-95446-zqrvo1-Transaktion_inlinejpg1519049311" /> question complete 1 2 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/6649225 6649225 Supporten tipsar: Låsning av bokföring - eEkonomi 2018-02-23T15:19:03Z 2015-05-12T08:07:36Z Sanna Theodorsson http://m.getsatisfaction.com/people/5599718 https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/public/uploaded_images/10428948/sanna2(2)_medium.jpg sanna_5296506 Bokföringsnämnden har kommit med nya regler om låsning av bokföring. <br /><br />I programmet eEkonomi finns därför en funktion där du ska välja <b>Bokföring låst t.o.m.</b>&nbsp;under <b>Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter.&nbsp;</b>Det går också att låsa hela år under <b>Inställningar - Räkenskapsår och IB</b>. Klicka på året och välj <b>Redigera</b>. Bocka i <b>Lås Bokföringsåret</b>.&nbsp;<br /><br /><img src="https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/s3_images/1492037/26483-12cm8rx_inline.jpg?1475476314" title="Image: https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/s3_images/1492037/26483-12cm8rx_inline.jpg?1475476314" /><br /><br /><b>Varför måste du låsa din bokföring?</b><br />Jo, anledningen till att man ska låsa bokföringen är att fastställda rapporter inte ska kunna ändras i efterhand. Det finns också föreskrifter om hur rättelser ska göras och att de ska göras i den period felen upptäcks. Det betyder att om du upptäcker ett fel i bokföringen i en månad som är låst ska du bokföra ändringsverifikationen i den olåsta månad som du håller på att bokföra i när du hittar felet. Var därför noga med att månadens bokföring verkligen är klar och gör avstämningar innan du låser. Då upptäcker du lättare eventuella fel innan bokföringen låses.<br /><br />Det finns olika alternativ för låsning och olika regler för vilken inställning du ska välja. Du kan läsa mer om de nya reglerna och låsning <a href="https://vismaspcs.se/support/nya-regler-i-visma-eekonomi-2015" rel="nofollow" target="_blank" title="Link https//vismaspcsse/support/nya-regler-i-visma-eekonomi-2015">här</a>. question saas saas rejected 18 16 3 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/6657557 6657557 Leveransdatum på följesedel - eEkonomi 2018-02-23T15:11:47Z 2015-05-20T09:00:33Z Pacsac http://m.getsatisfaction.com/people/4239415 https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/public/uploaded_images/10165253/DSC_0260_small_medium.jpg info_pacsacse <p>har fått flera frågor&nbsp;från kunder som undrar om leveransdatum, jag skickar ofta följesedel med e-post till kunden. (då varorna kommer med bil från utlandet)</p><p>Det enda som står är orderdatum och det kan ju vara ett halvår innan leveransen</p><p>dom försöker matcha följesedel mot fakturan och på den står inte leveransdatum heller</p> idea rejected 8 6 3 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7690765 7690765 Artikelnummer i nummerordning i ny kundfaktura - eEkonomi 2018-02-23T15:03:59Z 2018-02-20T16:51:55Z carlin http://m.getsatisfaction.com/people/9070789 https://www.gravatar.com/avatar/67e4d374e184432c99a15bcbea50f5d7?d=identicon&s=55&r=PG carlin_e980cttp7cysq Under Ny faktura.<br />När jag söker artikel och väljer sortera efter artikelnr kommer artiklarna i ordningen 1, 10, 11, 12 etc och vidare 2, 20 21 o.s.v.&nbsp;<br />Vore bra om enkeltalen fylldes ut med en nolla (0 ) före så artikelnr kommer i ordning. D.v.s 01, 02, 03 o.s.v. Det går självklart utmärkt om det hamnar korrekt även om det står 1, 2, 3 --- 9, 10, 11, 12&nbsp; --- 99, 100, o.s.v. question complete 1 2 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/6903822 6903822 Lägga till ny anställd som varit anställd tidigare - Lön 100/300/600 2018-02-23T14:46:17Z 2016-01-21T07:33:56Z Kerstin http://m.getsatisfaction.com/people/8000208 https://www.gravatar.com/avatar/5110ae9c73e698bcc1b9558e98fc44af?d=identicon&s=55&r=PG kerstin_7685323 Jag ska lägga till en ny anställd som varit anställd ett par år tidigare och som finns kvar i registret som "anställd som slutat". Kan jag aktivera den anställde igen eller måste jag lägga in samma person en gång till? question complete 8 21 3 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7689557 7689557 Artiklar med pris i Euro 2018-02-23T14:45:34Z 2018-02-18T17:52:04Z Jan Boström http://m.getsatisfaction.com/people/7388519 https://www.gravatar.com/avatar/52b0a912b3dd64a892e26bda96e8f902?d=identicon&s=55&r=PG janne_7082640 Hej! Jag säljer ett antal standardartiklar (tjänster) med pris satta i Euro. Orsaken till att jag använder Euro är att många av min kunder finns i Euro-länder och att de då vet exakt vad det kommer att kosta i förväg utan att behöva hålla koll på valutakurserna. Hur lägger jag upp en artikel i Visma eEkonomi med ett pris satt i Euro? idea aff_rsutv aff_rsutv 3 3 2 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7690220 7690220 Glömt nolla konton 2018-02-23T14:42:37Z 2018-02-19T19:39:28Z KE http://m.getsatisfaction.com/people/5088418 https://www.gravatar.com/avatar/8ad7022f410fd2065eb4bb0b5b56b406?d=identicon&s=55&r=PG kiasilvermoon Efter att ha bokfört årets resultat för 2017 så ser jag att jag ska boka om föregående års resultat 1 januari 2018. När jag letar i programmet och läser här i forumet inser jag att jag har glömt att göra det innan jag påbörjade 2017 års bokföring. Så hur gör jag nu? Kan jag gå tillbaka och göra det nu fast det är 2018 redan?<br /><br />Jag förstår så långt att jag ska skapa en ny verifikation och välja&nbsp;<i>"Omföring av ingående balanser på kapitalkonton" </i>med datumet&nbsp;1 januari 2017. Och kontona 2010, 2012, 2013, 2018 och 2019 kommer upp. Vid kontona 2018 och 2019 finns ett minusbelopp. Vilka siffror ska stå vart på verifikationen för att det ska bli rätt? Och hur gör jag med konto 2012 eftersom jag under 2016 redovisade moms en gång per år och under 2017 började jag redovisa varje kvartal.<br /><br />Jag har kontantmetoden och använder eEkonomi smart. Snälla förklara för mig som om jag vore nybörjare, steg för steg. question complete 1 4 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/4549733 4549733 Direktkoppling mellan Tid och Utlägg 2018-02-23T14:42:31Z 2012-10-10T09:22:11Z Byggadmin http://m.getsatisfaction.com/people/5107473 https://www.gravatar.com/avatar/bab518c0864b4c8e5767aed85eb30e7b?d=identicon&s=55&r=PG byggadmin Hej <br /> Saknar en kopplande funktion eller en kryssruta i VISMA TID för direktkoppling till utlägg för vald tidregistrering, som det är nu måste man ännu en gång välja dag/kund/projekt. <br /> Ordna detta så går tidregistreringen dubbelt så fort. <br /> Mvh Peter Sörensson <br /> Byggadministratör <br /> Peter Sörensson AB idea rejected 5 6 1 comment utlägg, tidredovisning http://m.getsatisfaction.com/topics/4710809 4710809 Flexsaldo i Visma Tid-appen 2018-02-23T14:28:37Z 2012-11-26T12:45:08Z Niklas http://m.getsatisfaction.com/people/5269290 https://www.gravatar.com/avatar/d2a53bc12f9865283d897192a20c54a2?d=identicon&s=55&r=PG niklas_4966893 Tycker att det är svårt att hålla koll på kompsaldot i appen. Vore fint om man enkelt kund se hur kompsaldot ser ut utan att behöva bläddra tillbaka och räkna själv. Borde inte kompen bara räknas upp/ner vecka för vecka? idea byra byra rejected 10 8 7 comment komp, app, flex, flextid, flexsaldo