http://m.getsatisfaction.com/products/233296/topics?page=1 Topics for Visma eEkonomi Smart 1970-01-01T00:00:00Z 1471 1322 126 6 0 35 http://m.getsatisfaction.com/topics/7937880 7937880 Hur matcha kassa-bankhändelse med leverantörsfaktura betald med egna pengar - eEkonomi 2019-10-25T15:07:04Z 2019-10-21T04:46:19Z Anette H http://m.getsatisfaction.com/people/9017222 https://www.gravatar.com/avatar/47903e0ececc39cd57b034c6e348acdf?d=identicon&s=55&r=PG egnahem Hej<br />Har en Kassa- bankhändelse som är omatchad. Det gäller en leverantörsfaktura som betalats med egna pengar. Problemet är att när jag skulle bokföra den som betald (genom att gå in på fakturan och välja betalning) missade jag först att ändra till betald med egna pengar så jag ångrade den och gjorde om. Går jag in under bokföring-verifikationer så finns det nu 3 verifikationer gällande denna faktura. Går jag in under Kassa- bankhändelse så ligger det en omatchad händelse som jag nu inte vet vad jag ska göra med. Beror den på mitt första fel då jag valde fel konto? Vad ska jag göra med den? Har aldrig bokfört leverantörsfakturor tidigare som betald med egna pengar. Vad ska hända i Kassa- bankhändelse i dessa fall? Jag har ju inget konto där som gäller denna typ av betalningar. Det finns ju bara kassakonto och företagskonto. Har jag missat något steg?<br /><br />Tacksam för hjälp question complete 1 3 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7939270 7939270 Manuell momsredovisning 2019-10-25T14:04:06Z 2019-10-25T07:22:06Z Wille_P http://m.getsatisfaction.com/people/10290604 https://www.gravatar.com/avatar/2d9869c706ac95afbb2c2ad70c830ead?d=identicon&s=55&r=PG wille_p Jag använder eEkonomi Smart och behöver på något sätt få bort "kravet" momsredovisningen för september månad. Har köpt upp ett annat bolag och vår redovisningskonsult som hjälpt oss med detta har därför skickat momsredovisningen för september månad manuellt men när det blir dags för att momsredovisa oktober månad vill vi göra det direkt i eEkonomi. Hur kan jag ignorera september månad? question complete 2 3 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7937683 7937683 Kunder, annan betalare - eEkonomi 2019-10-25T14:03:10Z 2019-10-20T11:56:24Z Christer B http://m.getsatisfaction.com/people/10282469 https://www.gravatar.com/avatar/42b09602939af7a2621ca8dbc588b2bb?d=identicon&s=55&r=PG christer_b Jag vill koppla en betalare till flera kunder. Vi ska registrera ett medlemsregister och jag behöver en funktion där jag kan ange att det finns en annan betalare, dvs koppla ihop olika kunder/medlemmar.<br /><br />Går det att lösa?<br />Mvh<br />Christer Berglund<br />Ekerö Munsö HF question saas saas 1 2 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7939286 7939286 Hjälp! Ändring i bokföring slår inte igenom på resultaträkningen. 2019-10-25T13:52:26Z 2019-10-25T08:38:23Z HelenaHO http://m.getsatisfaction.com/people/10290696 https://www.gravatar.com/avatar/5e2903729c39f2c7ba6d35219987ccc8?d=identicon&s=55&r=PG helenaho <blockquote alt="" name="" rel="" target="" title="" type="cite" value="">Jag har upptäckt problem när jag ska sammanställa deklaration/årsredovisning för räkenskapsåret 1805-1904 för mitt AB.<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />Nedan 6570 Bankkostnader &nbsp;har blivit fel vilket jag försökt rätta genom att gå bananas med korrigeringsverifikationer utan att det blir någon skillnad.<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />Bankkostnaderna nedan är inga bankkostnader utan det jag ville bokföra var momsinbetalning (glömde att bokföra själva betalningen) som var 235263 SEK &nbsp;gjord i föregående års räkenskapsår (1705-1804), det gick inte att göra matchning med momsen pga det.<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />Vad gör jag för att få bort bankkostnaderna i resultaträkningen? Enligt verifikationerna (nedanför resultaträkningen) för konto 6570 så blir det totalt 4st Debet och 4st Kredit och borde då bli ”nollad” på 6570, eller?<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />Har det betydelse att korrigeringsverifikationerna är genomförda i oktober dvs. i perioden 1905-2004 så länge de är korrigeringsverifikationer för verifikationer under perioden 1805-1904?<br /><br />Inget händer på resultaträkningen när jag har tryckt på knappen hämta bokföringsvärden. Kvar står bankkostnader med beloppet ovan som inte är några verkliga kostnader utan bokföring av momsbetalning för perioden 1705-1804 (momsen i sig fanns med i den bokföringen)<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /></blockquote><blockquote alt="" name="" rel="" target="" title="" type="cite" value=""><img alt="PastedGraphic-3tiff" name="" rel="" target="" title="" type="applicationx-apple-msg-attachment" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /></blockquote><blockquote alt="" name="" rel="" target="" title="" type="cite" value=""><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />Verifikationer i 180501-190430<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />A97 <br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 1910 Kredit<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 6570 Debet<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />A98&nbsp;(korrigeringsverifikation för A97)<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 1910 Debet<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 6570 Kredit<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />A99 <br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 1910 Kredit<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 6570 Debet<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />En massa korrigeringsverifikationer (:-o) genomförda i oktober dvs i perioden 190501 - 200430 men korrigeringar för verifikationer i perioden 180501-190430.<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />A86&nbsp;(Korrigering för A99)<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 6570 Kredit<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 1630 Debet<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />A88 <br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 6570 Debet<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 1930 Kredit<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />A89 <br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 1930 Debet<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 2650 Kredit<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />A87 <br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 1910 Debet<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 1930 Kredit<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />A90 <br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 1930 Debet<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 6570 Kredit<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />A91 <br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 1930 Kredit<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 6570 Debet&nbsp; <br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />A93 <br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 6570 Kredit<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> 2650 Debet<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /></blockquote><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> question saas saas, byra, smb_administration 4 2 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7936527 7936527 prospekt - eEkonomi 2019-10-25T13:25:49Z 2019-10-16T11:31:11Z ThomasLW http://m.getsatisfaction.com/people/9058893 https://www.gravatar.com/avatar/a59e2a9e173197d7ba505f4b6117460e?d=identicon&s=55&r=PG thomaslw hej! Vi ska skriva en prospekt på engelska och behöver därför tips på vart man kan hitta bra information till hur man ska gå tillväga samt exempel på prospekt. question complete 2 3 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7939306 7939306 Sälja verktyg/maskin till eget aktiebolag - eEkonomi 2019-10-25T13:20:23Z 2019-10-25T10:41:35Z Love http://m.getsatisfaction.com/people/8997200 https://www.gravatar.com/avatar/65aa928ac30056b6cd31cab46e8de451?d=identicon&s=55&r=PG love_914oo1y0rw9ai Hej.<br /><br />Jag designade och byggde för några år sedan (2011) en CNC-fräs av den högre skolan bekostad privat (ca 100 tkr inkl. moms). <br /><br />Jag driver sedan 2017 ett AB (på sidan av mitt dagjobb) inom tillverkningsindustrin. Jag tillverkar medicinteknisk utrustning och håller på med "annan naturvetenskaplig forskning och utveckling". <br />Fräsen har sedan bildandet använts i bolaget men jag äger den fortfarande privat.<br /><br />Jag tänker nu att det kanske är dags att bolaget får köpa maskinen av mig.<br /><br /><b>Fråga 1</b>: Vad jag förstår finns det egentligen inget hinder för bolaget att köpa den av mig privat, bara jag på ett spårbart sätt värderar den. Jag är även medveten om att den kommer behöva skrivas av och jag får inte dra av moms. Har jag uppfattat detta korrekt?<br /><br /><b>Fråga 2:</b> Jag har kontaktat en konsult för själva värderingen men om de inte kan hjälpa mig med detta, vore det helt fel att sätta värdet till vad ingående delar kostat? Jag har en gammal Excel-fil med rader för varje inköp, dock inga kvitton/fakturor i ngn större utsträckning.<br /><br /><b>Fråga 3:</b> Måste jag som privatperson hantera försäljningen skattemässigt på ngt sätt? Blocket skriver att om man säljer en enskild vara (ej återkommande) med en vinst över 50tkr måste man skatta på försäljningen. I mitt fall kommer jag sannolikt inte ta ut ett högre pris än jag lagt på maskinen så vinsten blir ju obefintlig. Dock har jag ju lite svårt att bevisa vad jag lagt ut.<br /><br />Vad tror ni?<br /><br />Mvh L question complete 4 3 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7938352 7938352 Tjänstebil och parkering vid flexibel arbetsplats 2019-10-25T12:39:53Z 2019-10-22T15:47:03Z Paul http://m.getsatisfaction.com/people/9227970 https://www.gravatar.com/avatar/3a6f44e49399313fda60bd97020888d8?d=identicon&s=55&r=PG paul_9uui904th4adc Hej,<br /><br />Jag är IT-konsult och leasar en tjänstebil i eget aktiebolag. Jag använder tjänstebilen dagligen och antecknar köruppgifter i en körjournal. Så långt inga konstigheter. Men jag har ingen fast arbetsplats hos uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren har flera kontor på olika geografiska platser. Dessutom har jag möjlighet att arbeta på distans, ibland sitter jag hemma eller på ett kafé (jag har till och med suttit i bilen och arbetat).<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />Hur ser Skatteverket på detta? Hur bevisar jag att jag faktiskt kört och parkerat bilen i tjänsten när jag suttit och arbetat på Waynes Coffee till exempel?<br />&nbsp;<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> question complete 2 5 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7939327 7939327 Supporten tipsar: Sälj din faktura direkt i eEkonomi med Betalt Direkt 2019-10-25T12:09:00Z 2019-10-25T12:09:00Z Nellie Karlsson http://m.getsatisfaction.com/people/4991417 https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/public/uploaded_images/10791644/Nellie_Karlsson_medium.jpg nelliekarlsson <i>Sälj dina kundfakturor idag och få pengarna på ditt konto nästa bankdag!&nbsp;</i> <br /><br /><br /> Med tjänsten Visma Betalt Direkt som finns tillgängligt direkt i eEkonomi så får du hjälp med att sälja dina kundfakturor. Genom att sälja dina kundfakturor så behöver du själv inte invänta pengarna från din kund utan Visma tar över fakturan och du får pengarna direkt på ditt konto nästa bankdag.&nbsp;<br /><br /> <b>Hur fungerar det i eEkonomi?</b><br />När du skapar nya kundfakturor så kommer du direkt på fakturan få presenterat för dig om fakturan går att sälja och till vilket pris.&nbsp;<br /><br /> Första fakturan du säljer via eEkonomi får du gratis, alltså att det inte räknas någon avgift på totalbeloppet. Fr om fakturanummer två som du säljer så räknas det en avgift utifrån totalbeloppet på din faktura.&nbsp;<br /><br /> När du vill sälja din faktura markerar du rutan “Sälj fakturan”. Avgiften räknas ut baserat på fakturans totalbelopp och du får direkt ett belopp presenterat för dig som du kan sälja fakturan för. Första gången du säljer en faktura hamnar du också i en Kom-igång guide och behöver fylla i ett par uppgifter för att kunna nyttja denna tjänst.&nbsp;<br /><br /> <img height="375" src="https://lh5.googleusercontent.com/3uexpECstw0yL3DrmMhfkeX5BqPLh5FF1uuU2LBK2OwY4W-Q1RyvFN0Asi5mqadm_tPwo0h0n2Qfi-1l6xbZ9oJB_ecrF5REh-sjDTfomNkzItwdob1Ov_33i02xCD6_-OyInM83" title="Image https//lh5googleusercontentcom/3uexpECstw0yL3DrmMhfkeX5BqPLh5FF1uuU2LBK2OwY4W-Q1RyvFN0Asi5mqadm_tPwo0h0n2Qfi-1l6xbZ9oJB_ecrF5REh-sjDTfomNkzItwdob1Ov_33i02xCD6_-OyInM83" width="602" /><br /><br /> När du säljer en faktura får du hjälp med automatiskt bokföring av fakturan. Det skapas alltså upp en verifikation som bokar in försäljning, moms och kundfordran.&nbsp;<br /><br /> Har du bankkoppling får du in en transaktion för inbetalningen under Kassa- och bankhändelser och programmet kan matcha ihop denna betalning med din faktura du sålt. Matchar du själv väljer du alternativet Inbetalning från kundfaktura.&nbsp;<br /><br /> <b>Fördelar med att sälja fakturor:</b><br /><br /> <ul><li>Du får pengarna snabbt</li><li>Du tar ingen risk att inte få betalt alls</li><li>Du blir effektivare och kan lägga tiden på att utveckla ditt företag</li></ul> <b>Kriterier för att kunna använda tjänsten Betalt Direkt via Visma Finance:&nbsp;</b><br /><br /> <ul><li>Du behöver vara registrerad som ett Aktiebolag</li><li>Du kan enbart sälja fakturor till Aktiebolag</li><li>Du behöver fylla i BG eller PG i företagsinställningarna i eEkonomi.&nbsp;</li><li>Du behöver vara registrerad för F-skatt.&nbsp;</li><li>Du behöver också ha ett bokslut hos Bolagsverket.&nbsp;</li></ul> Tjänsten Betalt Direkt fungerar i eEkonomis varianter; eEkonomi Fakturering, eEkonomi Smart och eEkonomi PRO.&nbsp;<br /><br /> Vill du läsa mer om vad det innebär att sälja fakturor? Klicka dig vidare till artikeln <b><a href="https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/driva-eget-foretag/factoring" rel="nofollow" target="_blank" title="Link https//vismaspcsse/ditt-foretagande/driva-eget-foretag/factoring">"Sälja fakturor? Allt du behöver veta om fakturaköp"</a></b>.&nbsp; article 0 1 1 create http://m.getsatisfaction.com/topics/7936220 7936220 Bokföra kred mot deb fak 2019-10-25T11:11:48Z 2019-10-15T15:05:33Z Elev http://m.getsatisfaction.com/people/9610128 https://www.gravatar.com/avatar/7ad33ae8289559ab09731c515ded323d?d=identicon&s=55&r=PG elev Hej, <br /><br /> Hur ska jag lösa detta. <br /><br /> 1- Vi skapade en fak med nr 14370 på 282 933 kr. Kund ringer och säger att han intr ska betala denna summa. <br /><br /> 2- Vi skapar en kredit faktura med nr 14401 på 179 999 kr. <br /><br /> Råkade göra så-- <br /><br /> 1901 D 282 933 kr <br /> 1510 k 282933 <br /><br /> 1901K 179 999kr <br /> 1510 D 179 999 kr. <br /><br /> Hur ska vi göra med mellanskillnaden. <br /><br /> All hjälp uppskattas :) <br /><br /> Tack question complete 5 2 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7939279 7939279 Rosa eEkonomi 2019-10-25T08:57:58Z 2019-10-25T08:18:26Z TGC http://m.getsatisfaction.com/people/7106307 https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/public/uploaded_images/11136562/tgclogopwf_medium.jpg tgc_6800878 Noterade att programmet är rosa idag. Kommer ni även uppmärksamma prostatacancer på samma sätt? Den sjukdomen är f ö vanligare än bröstcancer. question complete 2 4 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7939266 7939266 Kontoplan programvaror 2019-10-25T07:12:50Z 2019-10-25T07:01:25Z Vane http://m.getsatisfaction.com/people/8813110 https://www.gravatar.com/avatar/801b26049ceed93b3eaee9796fca205d?d=identicon&s=55&r=PG vane_e4kedfjj9mclb Hej!<br />Vilken kontoplan ingår visma tid smart? Är det under programvaror? question complete 1 3 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7928632 7928632 Under hösten presenterar vi Visma Spcs forum 2.0 2019-10-25T06:07:39Z 2019-09-20T11:35:49Z Anna Svensson http://m.getsatisfaction.com/people/4221204 https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/public/uploaded_images/11135130/anna2017-2_medium.jpg anna_svensson_3922848 Sedan mars 2012 har Visma Spcs forum varit öppet för frågor, funderingar, produktidéer och framförallt en mötesplats för alla kunder och användare. Några av er har hängt med sedan dess och sett forumet utvecklas tillsammans med oss. Nu är det dags att ta forumet till högre höjder och göra det ännu mer ljuvligt att spendera sin tid här! Vi kallar det Visma Spcs forum 2.0.<br /><br /><b>Ny plattform<br /></b>Runt månadsskiftet oktober/november kommer vi byta plattform för forumet. I den nya plattformen vill vi göra det ännu enklare att hitta svar på dina funderingar och hitta information som är relevant för dig - samtidigt som du såklart kan kommunicera med andra användare och oss på Visma Spcs.<br /><br /><b>Hur berörs du som användare?</b><br />Bytet planerar vi göra under vecka 44 och under den veckan kommer du med största sannolikhet inte kunna skriva nya inlägg eller svara i forumet men självklart kan du läsa tidigare trådar. Jag kommer återkomma med mer information när det närmar sig.<br />Planen är att befintligt innehåll flyttas med till den nya plattformen, även om vi passar på att rensa en hel del nu när vi har chansen. <br />Som användare kommer du logga in med den inloggning som du har till vismaspcs.se så det är egentligen ingen större skillnad.<br /><br />Klicka på <b>Följ </b>i den här tråden för att få mer information när det närmar sig flytt och för att få lite sneak peek av det nya verktyget och andra nyheter vi planerar gällande forumet! article 8 50 10 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7938970 7938970 Kan jag lägga upp en fiktiv kund (privatperson) som jag använder vid bokföring av all försäljning till privatpersoner? 2019-10-24T21:57:44Z 2019-10-24T11:39:05Z Mimmi http://m.getsatisfaction.com/people/10229818 https://www.gravatar.com/avatar/1491366a8785be1dc28003aecdbe3c57?d=identicon&s=55&r=PG mimmi_etxl948z17pke Hej, vill inte fråga alla privatpersoner (kunder) om personnummer/adressuppgifter. Har en webb-butik men säljer även en del produkter "face-to-face" i samband med tex utställningar. <br />Verkar dessutom orimligt att registrera dessa uppgifter i VISMA där de väl ligger kvar länge!? <br />Kan jag lägga upp en fiktiv kund (privatperson) som jag använder vid bokföring av all försäljning till privatpersoner? Jag förstår att det går bra att göra i systemet men är det OK att göra en sådan redovisning?&nbsp;<br /><br /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> question complete 7 5 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7939164 7939164 skapa ett mandatory field vid godkännande av fakturor 2019-10-24T20:47:13Z 2019-10-24T20:47:13Z thagman http://m.getsatisfaction.com/people/6699994 https://www.gravatar.com/avatar/93ccd5b31001ef768563313698225c9a?d=identicon&s=55&r=PG thagman När man som vi jobbar med projektbokföring i E-ekonomi och när man ska godkänna leverantörsfakturor eller fakturera så är det lätt hänt att man missar fältet att koppla kostnader och/eller kundfaktura till resp projekt nr. Vore fint om det gick att skapa ett krav på detta fält ifyllt innan man kan gå vidare och klicka på bokför eller skicka faktura.<br /><br />Exempel, ungefär likt rutan fakturanr för leverantörer är i dagsläget, utan det ifyllt så kan man inte klicka vidare. Detta bör såklart kunna anpassas för varje enskild användare då såklart. tex när man aktiverar projekt i sitt program så bör man kunna bocka för en ruta som gör detta till ett krav. idea aff_rsutv aff_rsutv 0 1 1 create http://m.getsatisfaction.com/topics/7939073 7939073 Bokföra inköp av bok från Amazon 2019-10-24T17:26:28Z 2019-10-24T16:25:49Z jocke4u http://m.getsatisfaction.com/people/9932064 https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/public/uploaded_images/11447828/20170824_Joacim_medium.jpg jocke4u Hej,<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />Har köpt en bok från Amazon enligt nedanstående faktura - hur tusan ska denna bokföras?<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" />Tacksam om hjälp :)<br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /><img src="https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/s3_images/1811738/RackMultipart20191024-88193-7lkhc-2019-10-24_18_10_47_inline.png?1571934326" /><br alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /> question complete 7 4 1 comment